Privacy policy

 

Inhoudsopgave

Wie zijn wij

Verzamelen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens via tickets

Persoonsgegevens via inschrijving nieuwsbrief

Cookies op onze website

Analyse van onze website

Het delen van uw persoonsgegevens

Bewaren van persoonsgegevens

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Procedure datalek

Uw rechten over uw persoonsgegevens

Besluit

 

Wie zijn wij

Expo Sport Media biedt een advertentie netwerk aan via digitale schermen.  Expo Sport Media is een product van Grepi Technics bv. Gregory Verdonck is de stichter en eigenaar van zowel Grepi Technics als Expo Sport Media.

Contactgegevens:

Grepi Technics bv
Sweynbeerstraat 29
1982 Elewijt

Email: gregory@exposportmedia.com
Website: www.exposportmedia.com
Tel.: +32 475 93 54 20

Verzamelen van persoonsgegevens

Expo Sport Media verzamelt persoonsgegevens via de website (www.exposportmedia.com).  Deze persoonsgegevens zijn enkel bedoeld voor intern gebruik.

Cookies op onze website

Op onze website (www.exposportmedia.com) verzamelen wij enkele gegevens via cookies.  We gebruiken deze cookies om onze website soepel te laten draaien. Deze gegevens bieden ons meer inzicht in het gebruik van onze website.  Deze cookies verzamelen of bevatten geen persoonlijke gegevens en verwijderen zich wanneer u uw browser sluit.

Analyse van onze website

Via Google Analytics analyseren wij onze website (www.exposportmedia.com).  De bovenvermelde cookies bezorgen ons meer inzicht betreft het gebruik en functionaliteit van onze website.  Google verbindt zich ertoe conform de GDPR te werken. U vindt hier de privacy statement van Google Analytics.

 

Het delen van uw persoonsgegevens

Zoals eerder aangegeven gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel intern.  Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 5 (vijf) jaar.  Expo Sport Media is verplicht om alle administratie gedurende deze periode te bewaren omwille van administratieve, wettelijke en beveiligingsdoeleinden.

Persoonsgegevens die u zelf ingeeft op onze website (www.exposportmedia.com), worden bewaard in onze webhostingdatabase.  Deze database bevindt zich bij Easyhost, in de EU. Easyhost verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken. U vind hier het privacybeleid van Easyhost.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Alle onze partners staan in voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.  Zij voorzien databases van de nodige encryptie, treffen beveiligingsmaatregelen op hardware niveau en hebben tevens een beveiligingsbeleid in verband met toegang tot hun locaties.

Procedure datalek

Indien er zich een datalek of diefstal van data voordoet, verwittigt Expo Sport Media onderstaande instanties om zo het lek en/of de diefstal te beperken.

  • Politie
  • Gegevensbeschermingsautoriteit
  • De desbetreffende partner waar de data opgeslagen stond
  • De gedupeerden

Expo Sport Media zal bij een datalek of diefstal van data de nodige maatregelen treffen om het lek zo snel mogelijk te dichten.  Vermits Expo Sport Media slechts over beperkte persoonsgegevens beschikt (naam, voornaam en emailadres), is het verplicht melden binnen de 72 uur bij Gegevensbeschermingsautoriteit niet verplicht.

Uw rechten over uw persoonsgegevens

U hebt steeds het recht tot inzage in uw persoonsgegevens.  Op eenvoudige aanvraag kan u via email inzicht krijgen in uw persoonsgegevens.

Besluit

Indien u nog vragen hebt betreft de behandeling en verwerking van uw persoonsgegevens bij Expo Sport Media, dan kan u ons bereiken op onderstaande gegevens.

 

Expo Sport Media
tav Gregory Verdonck
Email: gregory@exposportmedia.com
Tel.: +32 475 93 54 20